Zorg

Zorg doen we samen!

Op onze school krijgen alle leerlingen zorg op maat. In het groepsbesprekingsformulier heeft de leerkracht per vak een plan waarin van alle leerlingen de onderwijsbehoeften staan. Wanneer een leerkracht ziet dat een leerling extra aandacht nodig heeft, zal hij of zij daarop inspelen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld verlengde instructie krijgen of juist verrijking. 

Om alle kinderen goede zorg te kunnen bieden, heeft de Fatimaschool gespecialiseerde leerkrachten op diverse gebieden. Zo kunnen onze leerkrachten advies krijgen van onze intern begeleider, rekenspecialist, taalspecialist, specialist meer-en hoogbegaafdheid en gedragsdeskundige.

Onze vijf zorgniveau's.

1 De leerkracht signaleert en biedt extra zorg in de groep.
2 De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.
3 De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).
4

a. Inzet gespecialiseerde leerkrachten vanuit de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team).

5 Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.

 

 

 Passend Onderwijs 

De ‘Wet op de Expertise Centra’ (WEC) gaat over plaatsing van kinderen met een stoornis of beperking: gewoon waar het gewoon kan, speciaal als het speciaal moet. In augustus 2012 werd het wetsvoorstel Passend Onderwijs gepubliceerd. De zorgplicht is ingegaan per januari 2014. 
De samenwerking die in de wet wordt vastgelegd leidt eronder meer toe dat voor elk kind in een passend onderwijsaanbod kan worden voorzien, zonder dat daarvoor allerlei ingewikkelde procedures moeten worden afgehandeld.
Als u meer wilt weten rondom deze wetgeving dan kunt u ditvinden op de site: www.passendonderwijs.nl.

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.