Zorg

Zorg doen we samen!

Op onze school krijgen alle leerlingen zorg op maat. In het groepsbesprekingsformulier heeft de leerkracht per vak een plan waarin van alle leerlingen de onderwijsbehoeften staan. Wanneer een leerkracht ziet dat een leerling extra aandacht nodig heeft, zal hij of zij daarop inspelen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld verlengde instructie krijgen of juist verrijking. 

Om alle kinderen goede zorg te kunnen bieden, heeft de Fatimaschool gespecialiseerde leerkrachten op diverse gebieden. Zo kunnen onze leerkrachten advies krijgen van onze intern begeleider, rekenspecialist, taalspecialist, specialist meer-en hoogbegaafdheid en gedragsdeskundige.

Onze vijf zorgniveau's.

1De leerkracht signaleert en biedt extra zorg in de groep.
2De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.
3De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).
4

a. Inzet gespecialiseerde leerkrachten vanuit de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team).

5Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.