Missie en visie

Elke school, ook KPO Basisschool Fatima hoort midden in de maatschappij te staan. KPO Basisschool Fatima staat ook letterlijk midden in de wijk. Onze school is het centrale punt van een wijk die een afspiegeling is van de maatschappij met een diversiteit aan afkomst, religies en culturen. Wij vinden dat onze school actief de rol van centraal punt in de wijk moet vervullen. We willen een schakel vormen tussen de wijk, de ouders en de kinderen. Een groot deel van de kinderen uit de wijk bezoekt onze school. De school heeft ongeveer 300 leerlingen. Doordat de leerlingen een verschillende achtergrond hebben, verbindt de school de verschillende lagen van de bevolking op zowel economisch, sociaal als cultureel gebied. Kinderen worden door elkaar, hun ouders en leerkrachten gewaardeerd en gerespecteerd om hun authenticiteit. In de huidige maatschappij wordt succes niet alleen bepaald door pure kennis; iemands houding en sociale betrokkenheid tellen ook. Op KPO Basisschool Fatima weten we dit, mede dankzij onze lange historie en ervaring, als geen ander. Wij brengen onze leerlingen middels passend onderwijs optimale kennis bij van onder andere taal, lezen, spelling en rekenen. Tegelijkertijd geven we ze via de Kanjermethode de kennis en vaardigheden mee die ze nodig hebben om een succesvolle rol te spelen in onze maatschappij. Dit alles doen we vanuit een gestructureerde en veilige schoolomgeving.

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Ontwikkelingsgericht

Wij willen ieder kind tot maximale ontwikkeling brengen. Wij observeren en volgen de leerlingen op didactisch
en sociaal-emotioneel gebied en zorgen ervoor dat alle leerlingen de juiste begeleiding krijgen

Structuur

Leerlingen zijn gebaat bij heldere afspraken, rust en structuur. Binnen onze schoolgelden consequente, heldere regels en
afspraken. De school is netjes en veilig. Dit geeft de leerlingen rust; zij kunnen al hun energie steken in het leren.

Vertrouwd

De KPO Basisschool Fatima is een echte buurtschool met leerlingen waarvan de ouders veelal een actieve en betrokken
rol spelen. Op onze school mag je zijn wie je bent, je mag geloven in je eigen talenten.

Respectvol

Wij besteden door middel van de Kanjermethode veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Op de KPO Basisschool Fatima voelt iedereen zich veilig en gewaardeerd