Organisatie

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Op school werken wij met diverse coördinatoren: dit zijn leerkrachten met een speciale taak zoals taalcoördinator, rekencoördinator, gedragsdeskundige en digicoach. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de aansturing van alle speciale zorg. Zij en andere specialisten onderhouden de benodigde contacten met de ouders van leerlingen, met leerkrachten en hulpverleners van binnen en van buiten de school. Verder begeleiden zij de leerkrachten in het organiseren van extra zorg voor de leerlingen.

Elke groep heeft een of een tweetal vaste leerkrachten. De conciërge is aanwezig om algemeen ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Een vakleraar ‘muziek’ verzorgt de muzikale vorming in diverse groepen. Op onze school zijn ook elk jaar stagiaires aanwezig van de PABO. Zij studeren voor het beroep van leraar en wij bieden hen graag de gelegenheid in de praktijk de nodige ervaring op te doen. In het laatste jaar van de opleiding komen de L.I.O.-ers. De leraar in opleiding geeft al grotendeels zelfstandig les. Ook studenten die de opleiding voor onderwijsassistent volgen zijn bij ons welkom.

 

Groep 1-2Ajuf Anita 
Groep 1-2Bjuf Josée 
Groep 1-2Cjuf Floor
Groep 1-2Djuf Anja
Groep 3juf Bianca en juf Priscilla
Groep 3-4juf Marietta en juf Ankie
Groep 4juf Hanneke
Groep 5juf Maaike en meneer Lennart
Groep 6juf Aniek en juf Vanessa
Groep 7Ajuf Thera
Groep 7Bmeneer Jasper
Groep 8aJuf Josy
Groep 8bjuf Léanne en juf Vanessa

 

SchoolleidingMirjam Westdorp
Intern BegeleiderAnkie Roeken
Leraarondersteunerjuf Anita en juf Kimberley
OrthopedagoogCecile de Teije
Administratieve krachtMonique van den Luitgaarden
Conciërgemeneer Ton en meneer André
Vakleerkracht muziekjuf Shirley 
Vakleerkracht gymmeneer Imran