Organisatie

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Op school werken wij met diverse coördinatoren: dit zijn leerkrachten met een speciale taak zoals taalcoördinator, rekencoördinator, gedragsdeskundige en digicoach. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de aansturing van alle speciale zorg. Zij en andere specialisten onderhouden de benodigde contacten met de ouders van leerlingen, met leerkrachten en hulpverleners van binnen en van buiten de school. Verder begeleiden zij de leerkrachten in het organiseren van extra zorg voor de leerlingen.

Elke groep heeft een of een tweetal vaste leerkrachten. De conciërge is aanwezig om algemeen ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Een vakleraar ‘muziek’ verzorgt de muzikale vorming in diverse groepen. Op onze school zijn ook elk jaar stagiaires aanwezig van de PABO. Zij studeren voor het beroep van leraar en wij bieden hen graag de gelegenheid in de praktijk de nodige ervaring op te doen. In het laatste jaar van de opleiding komen de L.I.O.-ers. De leraar in opleiding geeft al grotendeels zelfstandig les. Ook studenten die de opleiding voor onderwijsassistent volgen zijn bij ons welkom.

 

Groep 1-2Ajuf Anita 
Groep 1-2Bjuf Josée 
Groep 1-2Cjuf Floor en juf Priscilla
Groep 3Ajuf Hanneke
Groep 3Bjuf Bianca en juf Aniek
Groep 4juf Maaike en juf Marietta
Groep 5juf Thera
Groep 6Ajuf Vanessa en juf Kim
Groep 6Bjuf Josy
Groep 7Ajuf Astrid en meneer Lennart
Groep 7Bmeneer Jasper
Groep 8 Juf Léanne en juf Mirjam

 

SchoolleidingMirjam Westdorp
Intern BegeleiderAnkie Roeken
Leraarondersteunerjuf Anita en juf Kimberley
OrthopedagoogRosalie van Alphen
Administratieve krachtMonique van den Luitgaarden
Conciërgemeneer Ton en meneer André
Vakleerkracht muziekjuf Amber
Vakleerkracht gymmeneer Imran