Organisatie

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Op school werken wij met diverse coördinatoren: dit zijn leerkrachten met een speciale taak zoals taalcoördinator, rekencoördinator, gedragsdeskundige en digicoach. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de aansturing van alle speciale zorg. Zij en andere specialisten onderhouden de benodigde contacten met de ouders van leerlingen, met leerkrachten en hulpverleners van binnen en van buiten de school. Verder begeleiden zij de leerkrachten in het organiseren van extra zorg voor de leerlingen.

Elke groep heeft een of een tweetal vaste leerkrachten. De conciërge is aanwezig om algemeen ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Een vakleraar ‘muziek’ verzorgt de muzikale vorming in diverse groepen. Op onze school zijn ook elk jaar stagiaires aanwezig van de PABO. Zij studeren voor het beroep van leraar en wij bieden hen graag de gelegenheid in de praktijk de nodige ervaring op te doen. In het laatste jaar van de opleiding komen de L.I.O.-ers. De leraar in opleiding geeft al grotendeels zelfstandig les. Ook studenten die de opleiding voor onderwijsassistent volgen zijn bij ons welkom.

 

Groep 1-2A juf Anita 
Groep 1-2B juf Josée 
Groep 1-2C juf Floor
Groep 1-2D juf Anja
Groep 3 juf Bianca en juf Priscilla
Groep 3-4 juf Marietta en juf Ankie
Groep 4 juf Hanneke
Groep 5 juf Maaike en meneer Lennart
Groep 6 juf Aniek en juf Vanessa
Groep 7A juf Thera
Groep 7B meneer Jasper
Groep 8a Juf Josy
Groep 8b juf Léanne en juf Vanessa

 

Schoolleiding Mirjam Westdorp
Intern Begeleider Ankie Roeken
Leraarondersteuner juf Anita en juf Kimberley
Orthopedagoog Cecile de Teije
Administratieve kracht Monique van den Luitgaarden
Conciërge meneer Ton en meneer André
Vakleerkracht muziek juf Shirley 
Vakleerkracht gym meneer Imran