Onder de aandacht

Samen Sterk(er)

KPO Basisschool Fatima is een middelgrote school gevestigd in het centrum van Roosendaal, in de wijk Burgerhout. Wij zijn een middelgrote school met een populatie van ongeveer 280 leerlingen die een goede afspiegeling van de huidige maatschappij vormt. Een fijne sfeer en structuur binnen de school zien wij als voorwaarden om goed onderwijs aan onze leerlingen te kunnen bieden. Naast rekenen, taal, lezen, spelling en rekenen geven we onze leerlingen de kennis en vaardigheden mee die ze nodig hebben om een succesvolle rol te hebben in de maatschappij. In ons team bevinden zich diverse specialisten op het gebied van taal, rekenen, gedrag, meer- en hoogbegaafdheid en onderwijskwaliteit.