Schoolmaatschappelijk werk

Met de schoolmaatschappelijk werker kun je praten als je ergens mee zit. Bij elke vraag en met elk probleem. Dat kan gaan over pesten, vriendschap, niet lekker in je vel zitten, boosheid, voor jezelf opkomen, gescheiden ouders, verslaving, verlieservaringen, 

 

Gesprekken

De gesprekken zijn meestal op school, maar kunnen ook bij je thuis of bij Traverse plaatsvinden. Soms is één keer praten voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. Dat bekijken we in overleg.

 

Oplossingen

De schoolmaatschappelijk werker neemt de tijd om naar je te luisteren. Rustig en zonder te oordelen. De insteek is altijd positief, gericht op oplossingen. Soms is alleen informatie en advies al genoeg om je verder te helpen. Als het nodig is, kunnen we je in contact brengen met andere hulpverleners.

 

Hulp voor ouders

Ook ouders kunnen de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Misschien zijn er thuis problemen of grote veranderingen. Misschien zijn er zorgen over het gedrag van het kind. Met elke vraag over de opvoeding kunnen ouders langskomen. Ook bij echtscheiding, rouwverwerking of financiële problemen.

 

Hulp voor leerkrachten / docenten

Geen kind is hetzelfde. De schoolmaatschappelijk werker kan tips geven voor de omgang met drukke of passieve kinderen, pesters, slachtoffers, driftkikkers, bij plotselinge gedragsveranderingen etc. 

 

Privacy

De schoolmaatschappelijk werker gaat zorgvuldig om met ieders privacy. De gesprekken zijn vertrouwelijk. We nemen geen contact op met anderen, tenzij je toestemming geeft. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Aanmelden

Je kunt direct contact opnemen, zonder toestemming of verwijsbriefje. SMW zorgt met de intern begeleider voor het invullen van het aanmeldformulier.  De gesprekken zijn gratis. De schoolmaatschappelijk werker op de Fatimaschool is Marlies Cijvat. Je kunt haar bereiken via m.cijvat@traversegroep.nl, 06-43876369.