Een belangrijke hulp

De Ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten in en buiten de school en betrekt de overige ouders bij het organiseren en uitvoeren van de verschillende activiteiten. Daarnaast is de ouderraad, waar nodig, klankbord voor het team en de ouders voor wat betreft praktische zaken op school.

 

De ouderraad bestaat uit het bestuur en de klassenouders uit de verschillende klassen. Naast deelname aan de ouderraad organiseren de klassenouders, op verzoek van en in overleg met de leerkracht, hulp in de klas bij bijvoorbeeld excursies, sportieve of culturele activiteiten, projecten en feesten. Aan het begin van het schooljaar verzamelt de klassenouder hiertoe de emailadressen van de ouders uit de klas. Daarnaast zorgt de klassenouder voor het regelen van een attentie bij bepaalde gebeurtenissen zoals de verjaardag van de leerkracht, geboorte of ziekte.

 

Aan het begin van het schooljaar inventariseert de ouderraad welke overige ouders willen helpen bij het organiseren van de verschillende activiteiten in en buiten de school. Zij worden toegevoegd aan de ouderhulpgroep en ontvangen, als er bij een activiteit extra hulp nodig is, een mail met de vraag of zij in de gelegenheid zijn te helpen bij die activiteit.

 

Het bestuur van de Ouderraad bestaat uit de volgende leden: 

 

Voorzitter: Esmiralda Aluy

Secretaris: Jenny Leenaerts

Penningmeester: Nancy Potters

 

De klassenouders in schooljaar 2016-2017 zijn:

Groep

 

Klassenouder(s)

1/2A

Ingrid Klasen (moeder Jasper)

1/2B

Jenny Leenaerts (moeder Gijs)

1/2C

Wendy Dekkers (moeder Joris)

3

Esmeralda Oosterbos (moeder Djilan)

4A

Esmiralda Aluy (moeder Menna)

4B

Carmen de Brouwer (moeder Kylani)

5

Mirella Goorden (moeder Dylana)

Chantal van Dis (moeder Noortje)

5/6

Nancy Potters (moeder Dion)

Bianca Dargel-de Boer (moeder Yinthe)

6

Esmiralda Aluy (moeder Keenan)

Wendy Dekkers (moeder Maurits)

7

Yvonne de Witte (moeder Cas)

Anne Notenboom (moeder Romy)

8

Mariella Rijnders (moeder Lynn)

 

De ouderraad vergadert 10 x per jaar. De vergaderdata staan op de schoolkalender. Jaarlijks stelt de ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast waarvan de activiteiten worden bekostigd. Aan het begin van het schooljaar wordt u een overeenkomst aangeboden waarin ook de activiteiten worden vermeld en de opbouw van het bedrag.

 

Vragen aan de ouderraad kunt u stellen via or.fatima@fatimakpo.nl.

Mocht u interesse hebben om klassenouder te worden, dan kunt u dit ook via bovenstaand emailadres kenbaar maken.