Goed contact als basis

Een open contact tussen leerkrachten en ouders is niet alleen prettig, het maakt het ook makkelijker om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en het welbevinden van uw kind. Heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard altijd de leerkracht na schooltijd aanspreken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden:

  

Informatieavond: tijdens deze avond, die aan het begin van het schooljaar plaatsvindt, kunt u de klas van uw kind bezoeken, kennismaken met de leerkracht en met onze onderwijsmethodes. 

 

Spelinloop: voor de ouders van de leerlingen van groep 1-2 is er op vaste dagen spelinloop. U kunt dan aan het begin van de schooldag samen met uw kind in de klas een werkje maken.

 

Tafeltjesmiddagen: op tafeltjesmiddagen kunt u tussen 15.30 en 16.15 het klaslokaal binnenlopen en daar het werk van uw kind inzien.

 

Hulp bij activiteiten: voor verschillende activiteiten worden ouders gevraagd om ondersteuning te verlenen.

 

Oudergesprekken: voorafgaand aan de rapportuitreiking informeert de leerkracht u over de vorderingen en het welbevinden van uw kind.

 

Infobulletin: dit infobulletin houdt ouders, leerlingen en leerkrachten op de hoogte van actuele zaken. 

 

De ouderraad (OR): de OR is betrokken bij diverse activiteiten die op school georganiseerd worden. 

 

De medezegenschapsraad (MR): de MR, bestaande uit ouders en leerkrachten, heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.