Tussen Schoolse Opvang

De Fatimaschool biedt de gelegenheid tot overblijven gedurende de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Bij de wet is geregeld dat het schoolbestuur, dus indirect de school, de verantwoording heeft voor het overblijven. Hiermee is dus de school verantwoordelijk voor de faciliteiten, een goede verzekering en kwaliteit van de overblijfsituatie. De overblijforganisatie is in handen van de Stichting Tussenschoolse Opvang (TSO). Deze stichting heeft samen met de directeur van de school overblijfregels en een beleid opgesteld. Het beleid kunt u inzien op school. De overblijf- en gedragsregels worden besproken met de kinderen en uitgereikt aan het begin van het schooljaar.

 

Aanmelden:

U kunt uw kind(-eren) aanmelden voor het overblijven via een inschrijfformulier. De TSO vraagt u elk schooljaar om een nieuw formulier in te vullen zodat de gegevens up-to-date blijven. U kunt uw kind(-eren) opgeven voor vaste dagen of aangeven dat het overblijven incidenteel voorkomt. Bij incidenteel overblijven kunt u uw kind(-eren) een dag van te voren aanmelden via een sms naar telefoonnummer 06-47087165. Tevens kunt u uw kind(-eren) via sms afmelden op dit nummer wanneer hij/zij niet komen overblijven.

 

Kosten en betaling:

De kosten voor het overblijven bedragen € 2,- per keer. U kunt via een bankoverschrijving een knipkaart aanschaffen van 10 keer voor € 15,-. U kunt natuurlijk als uw kind(-eren) regelmatig overblijven meerdere kaarten aanschaffen. Deze kaarten blijven geldig zolang uw kind(-eren) op de Fatimaschool zit(en). Het bedrag van € 15,- (of een veelvoud daarvan) kunt u overschrijven naar:

NL37 INGB 0008 9743 76 ten name van St Tussenschoolse Opvang onder vermelding van de naam van uw kind.

 

Het verloop van een overblijf;

De kleuters uit de groepen 1 en 2 worden opgehaald uit hun klas door een overblijfmoeder. Zij eten gezamenlijk in de ruimte van de BSO. De kinderen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 komen zelf naar het overblijflokaal. Elke groep heeft zijn eigen tafel om aan te eten. De kinderen uit groep 7 en 8 eten in een klaslokaal. Wanneer de meeste kinderen klaar zijn met eten en opgeruimd hebben, gaan zij met een of meerdere overblijfmoeders naar buiten om te spelen. Bij slecht weer blijft iedereen binnen en zijn er binnenactiviteiten te doen. Dit alles gebeurt onder toezicht van de overblijfmoeders.

 

Overblijfuitje:

Aan het eind van het schooljaar is er na schooltijd een uitje naar de speeltuin met alle overblijfkinderen die dat jaar meer dan 20 keer zijn overgebleven en de overblijfmoeders.

 

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden.