Advies en instemming

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel en is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Daarbij heeft de MR advies- en instemmingsrecht betreffende het schoolbeleid. 

 

Zaken van algemeen bestuursbelang worden geregeld in de Gemeenschappelijke MR. (GMR). Juffrouw Anja heeft namens onze school zitting in dit orgaan.

 

Leden van onze MR zijn:  

 

Radboud van der Linden    

ouder

Juf Bianca                

teamlid

Pascal van Gastel

ouder

Juf Hanneke

teamlid

Gerben Jansen       

ouder

Juf Léanne

voorzitter / teamlid

 

Emailadres van de MR: mr.fatima@fatimakpo.nlNotulen en vergaderschema:

Schooljaar 2017 - 2018

Notulen

Mocht u de notulen graag willen inzien, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de voorzitter.

Vergaderschema

20 september 2017

23 oktober 2017

27 november 2017

16 januari 2018

26 februari 2018

26 maart 2018

18 april 2018

28 mei 2018

11 juni 2018