Inschrijven op onze school?

U wilt uw kind aanmelden voor onze school? Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Om alle inschrijvingen goed te laten verlopen, volgen wij altijd de onderstaande inschrijfprocedure.

 

Stap 1:

U meldt uw zoon/dochter aan via het aanmeldingsformulier. Bij voorkeur minimaal 4 maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt. Dit formulier kunt u op school krijgen of aanvragen via het contactformulier op deze website.

Stap 2:

Een paar weken voordat uw zoon of dochter op school zal beginnen, krijgt u van ons een uitnodiging voor een informatie- en/of intakegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden met de directeur van de school

Stap 3:

Na dit gesprek wordt de aanmelding van uw kind besproken met ons zorgteam. Na akkoord van dit team wordt de inschrijving definitief.

Stap 4:

Na inschrijving ontvangt uw zoon of dochter een uitnodiging voor vijf kijkochtenden. Deze zullen plaatsvinden voorafgaand aan de eerste schooldag. Zo krijgt uw kind alvast een beeld van onze school en kan het kennismaken met zijn of haar klasgenootjes.

Stap 5:

Uw zoon/dochter kan vervolgens op de afgesproken eerste schooldag definitief beginnen. Ongetwijfeld het begin van een mooie en leerzame schooltijd!

 

Bij aanmelding van uw zoon of dochter wordt toestemming aan u gevraagd om informatie in te winnen bij bijvoorbeeld een eerder bezochte school, peuterspeelzaal of kinderopvang. Ook vragen wij uw toestemming voor publicatie van foto’s en werkstukken, het maken van video-opnames van uw kind, het opnemen van de NAW-gegevens van uw kind in de adressenlijst van de groep, en om mee te werken aan onderzoek en begeleiding van uw zoon of dochter als de school dat noodzakelijk acht.

 

Heeft u vragen over de inschrijving? Neemt u dan even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.