Zorg doen we samen!

Op onze school krijgen alle leerlingen zorg op maat. Per vak heeft iedere leerkracht een groepsplan waarin van alle kinderen de onderwijsbehoeften staan. Wanneer een leerkracht ziet dat een leerling extra aandacht nodig heeft, zal hij of zij daarop inspelen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld verlengde instructie krijgen of juist extra lesstof.

 

Om alle kinderen goede zorg te kunnen bieden, heeft de Fatimaschool gespecialiseerde leerkrachten op diverse gebieden. Zo kunnen onze leerkrachten advies krijgen van onze interne rekenspecialist, taalspecialist en gedragsdeskundige.

 

Onze vijf zorgniveaus

1

De leerkracht signaleert en biedt extra zorg in de groep.

2

De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's en gaat in overleg met de ouders.

3

De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren).

4

a. Inzet gespecialiseerde leerkrachten vanuit de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk, aanmelden Zorg Advies Team)

5

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.