Schatkist: totaalaanbod voor groep 1-2

 

Met 'Schatkist' gaan kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten, de poppen Pompon en Loeloe en tips voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. 

 

'Schatkist' is het antwoord op de onderwijsbehoeften van álle kinderen. Bovendien hebben leerkrachten alle ruimte voor eigen keuzes en ondersteuning bij eigen thema’s en activiteiten. De optimale aansluiting bij 'Veilig leren lezen' zorgt ervoor dat elke kleuter klaar is voor groep 3.