Voor sociaal sterke kinderen

Kanjer

 

Leerlingen, leerkrachten en ouders willen een schoolomgeving waar het veilig is, waar goed geleerd kan en mag worden en waar respect is voor elkaar.

Om kinderen te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken wij op onze school de Kanjermethode.

 

 

Het doel van de Kanjertraining: een kind leert positief over zichzelf en anderen denken. Hierdoor heeft het minder last van sociale druk en kan het zijn eigen identiteit ontwikkelen.

 

Voor het onderwijs geldt:

 

 • De leerkracht wordt gerespecteerd
 • Pestproblemen worden (veelal) opgelost
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich meer bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

 

De belangrijkste principes, waar de methode op gebaseerd is, zijn:

 

 • Leerlingen geven elkaar tips over acceptabel gedrag
 • Leerlingen nemen veel meer van elkaar aan
 • Leerlingen vergroten hun eigen probleemoplossend vermogen en kunnen conflicten hierdoor meer voorkomen of er effectiever mee omgaan.
 • Leerlingen raken zich bewust van de gevolgen van hun gedrag en wat dit betekent voor de positie die ze innemen in de groep
 • Leerlingen krijgen steeds een kans; we blijven niet ingaan op het waarom van het gedrag maar gaan in op het positieve gewenste gedrag
 • Leerlingen leren gewenst gedrag te benoemen op concrete gedragingen; dus niet de NIET boodschap maar ‘wat zou je …dan wel graag zien doen?’
 • Samen staan we sterk. Iedere leerling binnen de groep heeft ook verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander; we helpen elkaar.
 • De kanjerregels waar leerlingen snel en duidelijk op kunnen worden aangesproken:

               - we lachen elkaar niet uit

               - we spelen niet de baas

               - we doen niet zielig

               - we helpen elkaar

               - we vertrouwen elkaar en zijn te vertrouwen

               - we zijn eerlijk zonder te kwetsen

 

In de lessen wordt dit onder andere getraind door middel van oefeningen met de petten.

 

  kernkwaliteit valkuil
zwarte pet           

lef, moed, kracht,

natuurlijke leider

dwingen, eisen grote mond, a-sociaal gedrag

gele pet

verzorgend, ingetogen,

bescheiden, behulpzaam

zeuren, miepen, slachtofferrol aannemen, over zich heen laten lopen

rode pet

gezellig, humor, spontaniteit,

impulsiviteit

cynisch, ten koste van anderen lol maken, verstoorder van rust

witte pet

deze vertoont alle kernkwaliteiten van de overige petten.

Het kind is zichzelf, in balans,

goed aanspreekbaar op gedrag en verantwoordelijkheid.