Bouwen aan een Adaptieve School

We hebben een aantal jaren terug gekozen voor het project BAS (Bouwen aan een Adaptieve School). Wij willen het onderwijs zo ‘adaptief’ mogelijk inrichten. Dat wil zeggen: op maat voor ieder kind.

 

Pijlers 

Belangrijke pijlers van het werken volgens BAS zijn:

• Actieve betrokkenheid van de kinderen bij het proces van leren. De kinderen hebben invloed op de manier van leren en op wat ze leren.

• Aandacht voor het leren om zelfstandig te werken door elke leerling, maar ook voor het samenwerken met andere leerlingen.

• Ook de teamleden werken samen als lerende organisatie. We ‘ontdekken’ samen het werken in BAS.

 

Jaarlijks nieuwe aandachtspunten

Jaarlijks worden nieuwe bouwstenen, cellen genaamd, aangedragen. Zo hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan gesprekken met het kind, een effectieve leertijd, groepsvorming en communicatie en het directe instructiemodel.