Samen sterk(er)

In de huidige maatschappij wordt succes niet alleen bepaald door pure kennis; iemands houding en sociale betrokkenheid tellen ook. Op de Fatimaschool weten we dit, mede dankzij onze lange historie en ervaring, als geen ander.

 

Als BAS-school brengen wij onze leerlingen middels passend onderwijs optimale kennis bij van onder andere taal, lezen, spelling en rekenen. Tegelijkertijd geven we ze via de Kanjermethode de kennis en vaardigheden mee die ze nodig hebben om een succesvolle rol te spelen in onze maatschappij. Dit alles doen we vanuit een gestructureerde en veilige schoolomgeving.

 

Onze vier pijlers zijn:

 

Ontwikkelingsgericht: Wij willen ieder kind tot maximale ontwikkeling brengen. Wij observeren en volgen de leerlingen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied en zorgen ervoor dat alle leerlingen de juiste begeleiding krijgen.

 

Structuur: Leerlingen zijn gebaat bij heldere afspraken, rust en structuur. Binnen onze school gelden consequente, heldere regels en afspraken. De school is netjes en veilig. Dit geeft de leerlingen rust; zij kunnen al hun energie steken in het leren.

 

Vertrouwd: De Fatimaschool is een echte buurtschool met leerlingen waarvan de ouders veelal een actieve en betrokken rol spelen. Op onze school mag je zijn wie je bent, je mag geloven in je eigen capaciteiten.

 

Respectvol: Wij besteden door middel van de Kanjermethode veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Op de Fatimaschool voelt iedereen zich veilig en gewaardeerd.