Goed onderwijs op maat

De basisschoolperiode van uw kind is bepalend voor zijn of haar vervolgonderwijs en uiteindelijke loopbaan. Wij zetten dan ook diverse middelen in om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

 

Evaluatie: we beoordelen jaarlijks onze gestelde schooldoelen en peilen regelmatig de tevredenheid onder leerkachten, ouders en leerlingen. De resultaten hiervan nemen we mee in onze verbeterplannen

 

Cito-toetsen: we nemen twee keer per jaar de Cito af. Zo krijgen onze leerkrachten inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen zij daarop hun onderwijs afstemmen.

 

Onderwijs op maat: waar nodig passen de leerkrachten de instructie en verwerking van de stof aan op de individuele leerling. Onze leerkrachten krijgen hierin scholing en coaching.

 

Vastlegging: via protocollen en de rapportage van resultaten naar partijen zoals inspectie, bevoegd gezag en ouders, zorgen we ervoor dat onze kwaliteit  zichtbaar is en gewaarborgd wordt. De onderwijsinspectie beoordeelt ons als een goede school.

 

Hier kunt u het inspectierapport lezen: Inspectierapport 2016

 

Toekomstvisie: in het schoolplan 2016 – 2020 hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd om ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit schoolplan kan opgevraagd worden bij de directie.

 

Tevredenheidsonderzoek: het tevredenheidsonderzoek, wat in het najaar van 2015 is afgenomen onder ouders, leerlingen, leerkrachten, management en onderwijs ondersteunend personeel, kunt u hier inzien.

 

Deze maatregelen helpen ons om ons einddoel te bereiken: uw kind goed onderwijs op maat geven!