Spelen, leren en vieren

De Fatimaschool is een school waar je kan spelen, leren en vieren. Waar je mag zijn wie je bent. Waar de leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Als school zien wij de zorg voor elkaar dan ook als een belangrijke opdracht. Wij werken volgens het model "Bouwen aan een Adaptieve School" (BAS ) om zo ons onderwijs (nog meer) op de behoefte van de leerlingen af te stemmen.

 

Helder en eenduidig

Op schoolniveau én in de klassen werken de teamleden en de kinderen aan een groepsklimaat waarin ze samen de regels afspreken. Alle leerlingen worden op dezelfde manier benaderd. Hierdoor zitten onze leerlingen goed in hun vel en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. 

 

Evenwicht

Wij streven naar evenwicht tussen de leervakken, de creatieve vakken en het welbevinden van onze leerlingen. Dit betekent dat de leerkrachten de leerlingen begeleiden in het opnemen van kennis, hen uitdagen zelf oplossingen te zoeken en hen stimuleren in het samenwerken.

 

Rust

De school ligt in een rustige omgeving met veel groen en beplanting op het terrein. Tijdens de pauzes en vrije momenten kunnen onze 250 leerlingen terecht op ons kindvriendelijke schoolterrein. De kinderen die onze school verlaten zijn zelfstandig, hebben een goede bagage en zijn sociaal vaardig.