naschools aanbod sport blok 2

Beste ouders/verzorgers,

We hebben bijna blok 1 van ons naschools aanbod sport achter de rug.

Tijd voor blok 2!!

Vanaf 8 euro kan uw kind 5 weken sporten op de donderdagen na school. Dit wordt gegeven door onze vakleerkracht gym, juf Fleur.

Data:

Blok 2: donderdag 25 januari, donderdag 1 februari, donderdag 8 februari, donderdag 22 februari en donderdag 1 maart (15 februari NIET ivm vakantie)

Tijden:groep 1 t/m 4 : 15.45 uur tot 16.30 uur

            groep 5 t/m 8: 16.30 uur tot 17.15 uur

Kosten: 1 blok van 5 lessen: 8 euro

Plaats: gymzaal bij "de Fakkel" (waar de kinderen  van groep 3 t/m 8 onder schooltijd normaal ook gymen)

 U kunt uw kind hiervoor aanmelden, door het antwoordstrookje in te vullen of door de flyer in te vullen die vandaag met de kinderen meegaat.

Aanmelden kan t/m woensdag 17 januari.

Mocht u uw kind al hebben aangemeld vorig blok voor ook blok 2, dan hoeft u uw kind niet meer opnieuw aan te melden.

Met vriendelijke groet juf Fleur en juf Vanessa.