Naschools aanbod gym blok 3

Beste ouders/verzorgers,

Ook blok 2 wordt deze week weer afgerond. Vooral de deelname van de onderbouw is geweldig groot. Zowel de kinderen als juf Fleur vinden dit erg leuk gaan.

Tijd voor blok 3!!

Vanaf 8 euro kan uw kind 5 weken sporten op de donderdagen na school. Dit wordt gegeven door onze vakleerkracht gym, juf Fleur.

Data:

Blok 3: donderdag 15 maart, donderdag 22 maart, donderdag 29 maart, donderdag 5 april en donderdag 12 april.

Tijden:groep 1 t/m 4 : 15.45 uur tot 16.30 uur

            groep 5 t/m 8: 16.30 uur tot 17.15 uur

Kosten: 1 blok van 5 lessen: 8 euro

Plaats: gymzaal bij "de Fakkel" (waar de kinderen  van groep 3 t/m 8 onder schooltijd normaal ook gymen)

 U kunt uw kind hiervoor aanmelden, door het antwoordstrookje in te vullen of door de flyer in te vullen die vandaag met de kinderen meegaat.

Aanmelden kan t/m woensdag 7 maart.

Indien u uw kind aanmeldt, ontvangt u een mail van ons met daarin nogmaals de data en de betaling.

Met vriendelijke groet juf Fleur en juf Vanessa.