bericht van de luizen werkgroep voor ouders van groep 4A

Beste ouders,

in groep 4a is er luis in het haar geconstateerd.

In de bijlage een brief hoe de hoofdluis het beste bestreden kan worden.

De ouders van desbetreffende kinderen zijn inmiddels op de hoogte.

Er zal steeds weer gecontroleerd worden tot de groep luisvrij is.

Het is raadzaam lange haren vast te dragen de komende tijd. 

Met vriendelijke groeten,

De luizenwerkgroep